Descobreix tots els acabats de PANELL COMPOSITE

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Beneficis del sistema StarModul

Tots els beneficis del nostre sistema constructiu per a estructures cargolades StarModul

Temps de muntatge

Amb les unions cargolades StarModul no necessitem soladura. Reduïm temps de muntatge fins a un 60% comparats al steel framing o estructures tradicionals.

Reducció de costos

En prescindir de la soldadura, només cargolant, reduïm tot el cost del projecte. En reduir la mà d’obra, aconseguim un preu per m2 molt competitiu.

Combinacions infintes

Aconseguim qualsevol tipus de disseny sense cap limitació en disposar de més de 100 unions metàl·liques cargolades per a diferents mides de perfils.

Sistema Patentat

El nostre sistema està patentat i està basat en una sèrie de peces que permet a particulars i professionals construir estructures metàl·liques de manera senzilla.

Nou sistema Constructiu del segle XXI

Perquè compleix tots els cànons d'eficiència quant a cost, rapidesa, racionalitat, sostenibilitat, senzillesa, idoneïtat estructural i eficiència que es demanen en aquests temps actuals.

Muntatge cargolat, sense necessitat de soldadura

Un matís més que important a l'hora de fer una instal·lació, ja que els mitjans tècnics, eines i coneixements es redueixen a la més mínima expressió. Això també minimitza els riscos derivats de l'ús del foc i l'electricitat, especialment en llocs amb humitat o risc d'incendi.

Reciclable per la seva propietat desmuntable

En tractar-se d'un sistema cargolat permet la seva reutilització o adaptació en tot o part. També té la característica sostenible per la reciclabilitat del metall que el forma.

Infinites de possibilitats per a estructures de qualsevol tipus

Armar estructures rígides, amb nusos que permeten angles diversos, possibilita construir gairebé qualsevol element estructural que la ment concebi, per a usos diferents i molt dispars, amb el denominador comú de la nostra tecnologia.

Alta compatibilitat

Compatible amb els perfils estàndard del mercat que s'ajustin a les dimensions de referència i vàlid per a qualsevol secció. Compatibilitat amb tub metàl·lic, alumini, grey, HUB, inoxidable…

Sistema d'estructura forta, consistent i lleugera

Aquestes característiques fan de les nostres estructures la millor solució per al muntatge sobre estructures febles o antigues que no poden ser sobrecarregades. Per exemple per a tancaments a terrasses, reparació de cobertes, etc.

Fonamentació lleugera pel seu baix pes i consegüent pressió sobre el terreny.

En cas de casetes, magatzems, graners, oficines, etc. La fonamentació que cal és mínima. Generalment, consisteix en una petita llosa o sabata correguda lleugerament armada i de poca secció. Cosa que abarateix i simplifica molt el muntatge.

Producte únic, patentat i amb marcatge CE

Gràcies al certificat Auto-muntatge Do It Yourself dóna la possibilitat d'augmentar el projecte fàcilment sense ser desmuntat Una característica important és la possibilitat de variar el disseny del projecte, durant o després d'haver acabat, en forma o dimensions, d'una manera senzilla i barata.