Descobreix tots els acabats de PANELL COMPOSITE

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Sistemes de Muntatge per a Panells Composite Alumini

Subministrem tot el material i accessoris de muntatge necessaris per al vostre projecte, depenent del sistema de muntatge que desitgi.

montaje1

Sistema Bota (Suspensió)

El sistema de cassets s’adapta a la modulació vertical. La seva ràpida instal·lació i lleugeresa estructural contribueixen a una execució més eficient del projecte, amb una òptima transició de càrrega.

Sistema indicat per a façanes amb safates verticals amb alt més grans a 700 mm, ja que ens permet reforçar la placa amb l’estructura amb penges a perfils i es poden utilitzar rigiditzadors intermedis.

Sistema enganxat

Sistema de col·locació amb què es pot realitzar qualsevol tipus de façana sense limitacions de disseny perquè no s’utilitzen safates conformades amb pestanyes, tractant-se només de panell composite tallat.

El sistema d’enganxat permet una geometrització del perímetre, així com una combinació òptima d’acabats de sostre fals, la qual cosa aporta una solució visualment homogènia.

pegado
remachado

Sistema Reblat

El sistema reblat és una solució lleugera, senzilla i ràpida d’instal·lar gràcies a la seva subestructura de perfil a T.

Sistema de col·locació amb què es pot realitzar qualsevol tipus de façana sense limitacions de disseny perquè no s’utilitzen safates conformades amb pestanyes, tractant-se només de panell composite tallat. La unió amb l’estructura es fa amb reblons

Sistema Mascle-Femella

El sistema mascle femella s’adapta perfectament a les formes contínues de façanes corbes còncaves i convexes, amb obertures contínues i una modulació de safata horitzontal, beneficiant-se d’una instal·lació ràpida.

Sistema indicat per a façanes amb safates horitzontals amb alt no més grans de 700 mm i longituds de fins a 6 metres perquè la safata es reforça a l’estructura amb els dos perfils superiors i inferiors.

machohembra