Descobreix tots els acabats de PANELL COMPOSITE

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Productes R+D

5-PRODUCTES R+D+i
  • 5.1 Coastal primer
  • 5.2 FastClean
  • 5.3 EuraCool
PANELCOMPOSITE00045
  • 5.1 Coastal primer.

Consisteix en un primer especial per a ambients agressius que atorga un gruix total de pintura de 31 micres i s’aplica en combinació amb un 70% PVdF Kynar 500. Fixada a més sobre un aliatge marí com el 5005-H22, multiplica la vida útil del panell.

Protegeix especialment vores i punts de plegat, els més delicats en entorns marins. Permet donar una garantia per sobre de 10 anys per a projectes a primera línia de costa, eliminant la possibilitat d’ampollament o deslaminació de la pintura en ambients marins, sense necessitat de recórrer a un PVdF Tricapa.

  • 5.2 FastClean

És una pintura PVdF Tricapa, sent la seva tercera capa un clear transparent FEVE (Fluoroethylene / Vinyl Ether) de 12-15µ amb additius especials aplicable en qualsevol color en qualitat PVdF dels panells. Fastclean és la solució per a tot arquitecte i projecte que vulgui protegir el seu edifici contra la brutícia.

  • 5.3 EuraCool:

És una pintura especial PVdF 70% Kynar 500 amb 30% de pigments especials d´alta reflexió als raigs solars incidint en el valor TSR. (Reflectància Solar Total). La Reflectància Solar Total (TSR) s’expressa com la fracció de l’energia solar que és reflectida per la superfície a les tres zones de l’espectre solar (ultraviolat, visible i infraroig). Les pintures PVdF EuraCool augmenten la reflectància solar total reduint la temperatura de la superfície dels panells.